Bu site HAYRETTİN GÜMÜŞEL'in "Beklenen Mehdi" isimli eseri kaynak alınarak hazırlanmıştır.

 


15) Büyük Şehirlerin Yok Olması

 

Büyük şehirler, dün sanki yokmuş gibi helak olur.

(Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 38)

 

Hadiste bazı büyük şehirlerin savaşlar ve çeşitli doğal afetler neticesinde yok olacağına işaret edilmektedir. Birçok büyük şehir hep bu yüzyıl (Hicri 1300-1400) içinde yok olmuş veya büyük tahribat görmüştür. Bu olaylar Mehdi'nin çıkış öncesi alameti olması açısından çok önemli bir delildir.

Amerika'nın 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki'ye attığı atom bombası, burada yaşayan insanları sağ bırakmazken, kentin tamamını da yerle bir etmiştir.


Hiroşima şehrinin savaş sonrası hali görülmektedir.

Allah Kuran'da geçmişteki pek çok kavmin türlü şekillerde helak olduklarını şu ayetlerle belirtmektedir:

 

Artık sen, onların kurdukları hileli-düzenin uğradığı sona bir bak; Biz, onları ve kavimlerini topluca yerle bir ettik. İşte, zulmetmeleri dolayısıyla enkaza dönüşmüş ıpıssız evleri. Şüphesiz bilen bir kavim için bunda bir ayet vardır. (Neml Suresi, 51-52)

Biz, yaşama biçimleriyle 'refah içinde şımarıp azmış' nice şehri yıkıma uğrattık. İşte meskenleri; çok az (bir zaman) dışında (onlarda) kendilerinden sonra oturulabilmiş değildir. (Onlara) Varis olanlar Biziz. (Kasas Suresi, 58)

İşte ülkeler (ve onların halkları), zulmettikleri zaman onları yıkıma uğrattık; ve yıkımları için bir buluşma zamanı tespit ettik. (Kehf Suresi, 59)

Biz, zulmeden ülkelerden nicesini kırıp geçirdik ve bunun ardından bir başka kavmi meydana getirdik. (Enbiya Suresi, 11)

Böylece emrimiz geldiği zaman, üstünü altına çevirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilmiş, istif edilmiş taşlar yağdırdık. (Hud Suresi, 82)

Biz nice ülkeleri yıkıma uğrattık. Geceleri uyurlarken ya da gündüzün dinlenirlerken Bizim zorlu azabımız onlara geliverdi. (Araf Suresi, 4)

 

Bulunduğumuz yüzyıl içinde meydana gelen savaşlarda birçok şehir (Berlin, Hamburg, Varşova, Leningrad, Bükreş, Londra...) tamamen harap olmuştur. Bu şehirlerin inşası ancak çok sonraları mümkün olabilmiştir.


2. Dünya Savaşı'nda İtalya'nın pek çok şehri gibi Anzio'da yerle bir olmuştur.

Bombardıman sonucunda yerle bir olan Berlin'deki İsveç Büyükelçiliği.


Son 20 yılda Amerika'nın farklı eyaletlerinde meydana gelen kasırga, hortum ve seller çok büyük felaketlere yol açtılar.


16) Depremlerin Çoğalması

 

…Depremler çoğalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.

(Kıyamet Alametleri, s. 109)

 

Peygamberimiz yukarıdaki hadisinde "depremlerin çoğalmasını" ahir zaman öncesinde meydana gelecek alametlerden biri olarak ifade etmiştir. Gerçekten de 20. yüzyıl da on binlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerle tarihe geçti. Kobe'deki şiddetli deprem, Türkiye'de, Tayvan'da, Yunanistan'da ve Meksika'da birbiri ardınca gelen depremler ahir zamana bakan çok önemli işaretler içermektedir.

1989 yılında San Fransisco'da, 1988 yılında da Ermenistan'da meydana gelen şiddetli depremlerde binlerce kişi ölmüş yüzbinlercesi evsiz kalmıştır. Hasar milyarlarca dolardır.21 Eylül 1999, Hürriyet Gazetesi


22 Ağustos 1999, Cumhuriyet Gazetesi


8 Eylül 1999, Radikal Gazetesi90'lı yıllarda da depremler şiddetlenerek artmış, Kobe'deki büyük depremi, Türkiye, Atina, Tayvan ve Meksika depremleri izlemiştir.

 

"Ümmetimde zelzeleler olur. Öyle ki, bu zelzelelerde on bin, yirmi bin, otuz bin kişi ölür. Allah, bu ölümü muttakilere öğüt, müminlere rahmet, kafirlere ise azap kılar."

(İbni Asakır, Geleceğin Tarihi 1, Orhan Baytan, Mevsim Yayıncılık, s. 81)

 


Alaska'da gerçekleşen 9.2 şiddetindeki depremde yerde büyük yarıklar oluşmuştur.


 

Barınacak evler, sizi taşıyacak hayvanlar bulamayacağınız zaman yaklaşmıştır. Çünkü evlerinizi depremler yıkacak, hayvanlarınızı yıldırımlar yakıp kömüre çevirecektir.

(Naim bin Hammad, Geleceğin Tarihi 1, s. 82)

 

 

(Kıyamet) alametlerinin ilki yer çökmeleridir…

(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman alametleri, s. 518)

 


California'da 17 Ocak 1994'de gerçekleşen 6.7 şiddetindeki depremin maddi
boyutu 40 milyar doları geçiyordu.

 

Hilafetin Arzı - Mu kaddeseye indiğini görürsen bil ki, artık zelzeleler, kederler, büyük hadiseler yakındır. O gün kıyamet insanlara şu elimin başına olan yakınlığından daha yakındır.

(Ebu Davud, Cihad 37, s. 2535, Kütüb-i Sitte, cilt 14, s. 339)

 


Kobe depreminin maddi hasarı 147 milyar dolar olarak ölçülmüştü.


1976 yılında Çin'de meydana gelen deprem 20. yüzyılın en büyük depremiydi. Ölü sayısı 240.000, yaralı sayısı 164.000 kişiydi.

Kobe depremi 12 saniye sürmesine rağmen şehri tanınmaz hale getirmişti.


 

Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere (çeşitli ithamlar ve bahanelerle) hakaret ettiği zaman artık kızıl rüzgarları, (zelzeleyi) yere batışı (hasfı) veya suret değiştirmeyi (meshi) (veya gökten taş yağmasını (kazfi)) bekleyin.

(Tirmizi, Fiten 39, s. 2211, Kütüb-i Sitte, Cilt 14, s. 341

 


Peru'da yaşanan 7.7 şiddetindeki deprem 1000 km'lik bir alanda etkili olmuştu.

 

Ahir zamanda eğlencelerin ve çengilerin meydan aldığı ve içkinin de mubah addolunduğu zaman yere batma, taş yağma zuhur edecek ve insan kılığından çıkma olacaktır.

(Hz.Sehl İbni Saad, Ramuz El Ehadis, cilt 2, s. 302/8)

 


San Fransisco depremi sabah 5:04 sıralarında olmuş ve 15 saniye içinde binlerce binayı tanınmayacak hale getirmişti.


Romanya'da 1977 yılında gerçekleşen depremde binlerce bina yerle bir olmuştu.

 

İlim kalkmadıkça, depremler çoğalmadıkça, zaman kısalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz.

(Buhari, İbni Mace, Kıyamet Alametleri, s.108)

 


Sicilya'da gerçekleşen 10 şiddetinde depremde bazı şehirler tamamen ortadan kalkmış, yerle bir olmuştu.

1985 yılında Meksika'da gerçekleşen şiddetli deprem, arkasında 1 milyon evsiz, 9.000 ölü ve 30.000 yaralı bırakmıştı. Harap olan Benito Juarez Hastanesi

Ana Sayfa - Site Hakkında
E-Posta: bilgi@beklenenmehdi.com