Başı Büyüktür

Mehdi ve GENİŞ YÜZLÜ bir gençtir. (Simt-ul Nucum-il Avali, cilt 4, s. 138) (Hz. Mehdi Aleyhisselam, Abdullah Turan, Al-ı Taha, s. 157)

Mehdi ben(im neslim)dendir. ALNI GENİŞ ve AÇIKTIR. (İmam Şarani “Ölüm – Kıyamet – Ahiret ve Ahir zaman Alametleri”, Bedir Yayınevi, s. 432-448)

Hadislerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Mehdi (as)’n alnı ve yüzü geniştir, dolayısıyla büyük bir başa sahiptir.