İlerleyen Yaşlarında da Genç Görünümlü Olacaktır

…Va’dedilmiş kaim Mehdi İLERİ YAŞLARDA, AMA GENÇ BİR SURETTE ZUHUR EDECEKTİR. (Bihar-ul Envar, cilt 52, s. 32; İsbat-ul Hudat, cilt 6, s. 19)

Mehdi uzun ömürlü ve GENÇ YÜZLÜDÜR. Onu gören “40 yaş civarında bir erkek” diye düşünür ve bir işareti de ALLAH’IN EMRİ GELİNCEYE KADAR YAŞLANMAYACAĞIDIR. (Kemalüddin, s. 625 ve Müntehabül Ezhar, 2. Cilt, s. 284)

Ve MEHDİ’NİN İŞARETLERİNDEN BİRİ de GÜNLERİN ve GECELERİN GEÇMESİ ile YAŞLANMAMASIDIR. (Muntekab-ül Esar, Lütfullah Gülpaygani, s. 285)