Vücudundaki Diğer Belirleyici Ben ve İzler

Şeyh Tûsî’nin Gaybet eserinden: … Müminlerin emiri [Ali aleyhisselâm] minberden şöyle buyurdu: AHİR ZAMANDA BENİM SOYUMDAN MEHDİ ÇIKACAK…

MEHDİ’NİN İKİ BENİ MEVCUTTUR. ONLARDAN BİRİ KENDİ TENİNİN RENGİNDEDİR, DİĞERİ İSE PEYGAMBERİN[SALLALLAHU ALEYHİ ve ÂLİHİ ve SELLEM] LEKESİNE BENZEMEKTEDİR…. (Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.35-36.)