Yeşil Gözlüdür

MEHDİ’NİN YEŞİL GÖZLÜ (EKHALU’L AYNEYNİ) … bir gençtir… (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-ı Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık, Nisan 2004, cilt: 628 77 93) s. 588-589)

MEHDİ YEŞİL GÖZLÜ (AYNU’L HADRA), hilal kaşlı, kalkık burunlu… bir gençtir. (Mehdi ile ilgili gelen haberler, (Nurul Ebsar) Ehl-ı Beyt & Oniki İmam, Kutuplar ve Mezhep İmamlarının Menkıbeleri Şeblenci (1250), Tercüme: Saim Güngör, (Pamuk Yayıncılık Nisan 2004 Cilt: 628, 77, 93)