AHİR ZAMAN MÜMİNLERİ DENEMELERDEN GEÇİRİLECEKLER

Gaybet Tusi: Muhammed Himyari babası Eyyub bin Nuh’dan, Abbas bin Emir’den, Rabi bin Muhammed Musalli’den nakleder, Imam Cafer Sadık (a.s.) bana şöyle söylemiştir:

“…Allah’ın adıyla, siz öğütüleceksiniz; Allah’ın adıyla buğdayın kabuğundan elenmesi gibi, eleneceksiniz.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))