ALLAH, PEYGAMBERİMİZ (SAV)’E MİRAÇ’TA HZ. MEHDİ (AS)’I GÖSTERMİŞTİR

Abdullah bin Ömer bin Hattab’dan: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Miraç gecesi Allah azze ve celle bana şöyle vahyetti: “Ey Muhammed! Onları görmek ister misin?”“İsterim Yarabbim!” dedim.

Şöyle buyurdu: “Öyleyse biraz ilerle.”Biraz ilerleyince Ali bin Ebu Talib’i gördüm. Sonra Hasan, Hüseyn, Ali bin Hüseyn, Muhammed bin Ali, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali veHüccet-i Kaim’i (Mehdi’yi) gördüm. Mehdi onların içinde parlayan yıldız gibiydi.

Dedim ki: “Ey Rabbim! Kimdir bunlar?”

Şöyle buyurdu: “Onlar imamlardır. Bu da Kaim (Mehdi)’dir. Helalimi helal edecek, haramımı ise haram edecektir. Düşmanlarımdan da intikam alacaktır. Ey Muhammed, onu (Mehdi’yi) sev, çünkü Ben onu (Mehdi’yi) seviyorum, onu (Mehdi’yi) seveni de seviyorum.”

(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s.97)