DEPREMLERİN ARTMASI HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞ ALAMETLERİNDENDİR

Şeyh Tusi’nin Gaybe’sinden:

Muhammed b. İshak; Ali b. Abbas, Bekkar b. Ahmed, Hasan b. Hüseyin, Mualla b. Ziyad, Ala b. Beşir, Ebu Sadık en-Naci, Ebu Said el-Hudri’den rivayet eder:

Rasulullah [sallallahu aleyhi ve alihi] şöyle buyurdu:

Sizleri Mehdi ile müjdeliyorum! O (Mehdi), İnsanların ihtilafa düştükleri ve zelzelelerin yaşandığı bir zamanda gönderilip, eziyet ve zulmün kol gezdiği yeryüzünü adaletle dolduracaktır.Yerde ve gökte bulunanların tamamı ondan [Mehdi’den] razı olacaklardır.”