ELİF LAM MİM, TA HA VE TA SİN DEĞERLERİNİN SAYISI KADAR YIL GEÇTİĞİNDE HZ. MEHDİ (AS) ZUHUR EDECEKTİR

Kitabul Mutazır: Şehid Evvel (r.a.) talebesi Hasan bin Süleyman’dan alınmıştır, İmam Hasan Askeri (a.s.)’nin şöyle söylediğini haber vermektedir:

 “Felaketlerin alevleri içinde yanarken ve Elif Lam Mim, Ta Ha ve Ta Sin değerlerinin sayısı kadar yıl geçtikten sonra onlar için yaşam suyu içeren bir pınar fışkıracak (Mehdi zuhur edecek).”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))