HUD SURESİ, 93 VE ARAF SURESİ 71. AYETLERDEKİ İŞARET

Kurbul Esnad: (Yukarıdaki) Aynı hadisi nakleden silsileden Bazanti’nin İmam Ali Rıza (a.s.)’a şöyle söylediği nakledildi:

“Ferec (olan Mehdi) öncesinde sabır ve hazırlık yaparak beklemek en iyisidir. Allah’ın sadık kulu (sav)’in sözünü işitmediniz mi?”

 “…Siz gözetleyip durun, ben de sizinle birlikte gözetleyeceğim.” (Hud Suresi, 93)

 “…Öyleyse bekleyedurun; şüphesiz, ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim.” (Araf Suresi, 71)

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))