HZ. MEHDİ (AS) ALLAH’IN CELALİ KARŞISINDA HUZU VE HUŞU EDENDİR

Mehdi, Allah’ın azameti karşısında çok huşu edendir; kanatlarını açıp, başını aşağı dökerek gökyüzünün zirvesinden yere doğru inen bir kartal gibi.Mehdi, Allah’ın Celali karşısında böyle huzu (tevazu) ve huşu edendir. Allah ve yüceliği onun [Mehdi’nin] vücudunda tecelli etmiştir ve [Mehdi] Allah’ın varlığında yok olmuştur.”

(El-Mehdiyy-il Mev’ud, c. 1, s. 280)