HZ. MEHDİ (AS); “ARINMIŞ OLAN” “ARINMIŞ OLANIN OĞLU” VE “ARINDIRAN”DIR

Gaybet Tusi: Ahmed bin İdris’ten, Ali bin Muhammed’den, Fazıl bin Şazan’dan, İbni Abi Umair’den, Hüseyin bin Ebu Alaa’dan, Ebu Basir’den, İmam Cafer Sadık (a.s.)’dan nakletmiştir:

“Salman Farsi Hazretleri Kufe’ye girdiğinde ona baktı ve içinde gerçekleşecek tüm belalardan ve olaylardan söz etti ve aynı zamanda Beni Umeyye yöneticileri ve onlardan sonraki dönemden bahsetti. Bunun ardından şöyle dedi:

“Tüm bunlar bittiğinde, arınmış olan, arınmış olanın oğlu ve arındıran, Zamanın Sahibi (Mehdi’nin) çıkışına dek evinizde sığınarak kalmalısınız.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))