HZ. MEHDİ (AS) ARSLANDIR

Denildi ki: “Ey Emirülmüminin! Bu Mehdi kimdendir?”

Buyurdu ki: “[Mehdi] Benî Haşim’dendir, Arapların yüce dağının zirvesinden.O [Mehdi] öyle bir denizdir ki, o mana denizinde insanlar ilmen ve ahlaken sınırsız gelişebilir. [Mehdi] kendisine sığınanlar için amandır, halk kinle dolduğunda onları pâk (temiz) kılan mâdendir. [Mehdi]Ölüm nazil olduğunda korkmaz, ölüm ona vardığında sarsılmaz, mücadele meydanından asla geri çekilmez. Tecrübelidir, galiptir, muzafferdir, arslandır, sağlamdır, kavminin direğidir, cesurdur, Allah’ın ilim kılıcıdır, liderdir, herkesi etrafında toplar,yücelik ve şerefin kaynağı olan evde büyümüştür, onun [Mehdi’nin] yüceliği en asil yücelikten kaynaklanır.

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 251)