HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN FİKİRLERİNİ ETKİLEYECEKTİR

Şeyh Tûsî’nin Gaybet eserinden:

İbn Musa; el-Esedî, Bermekî, İsmail b. Malik, Muhammed b. Sinan, Ebû Carud aracılığıyla Ebû Cafer [Muhammed Bakır aleyhisselâm] ve onun babası ile dedesinden [aleyhisselâm] rivayet eder:

Müminlerin emiri [Ali (r.a.)] minberden şöyle buyurdu:

Ahir zamanda benim soyumdan biri[Mehdi] çıkacak. Onun[Mehdi’nin] rengi, kırmızı ve beyaz karışımıdır. Geniş karınlıdır, baldırları büyük, omuzları dik ve geniştir. Sırtındaki ben, Peygamberin [sallallahu aleyhi ve âlihi ve sellem] benine benzemektedir. [Mehdi] Doğu ve Batı arasındaki her yeri aydınlatacak ve kulların kafalarını ele geçirecektir. Kalbi demir parçası gibi olmayan hiçbir mümin kalmayacaktır. Allah ona[Mehdi’ye] kırk kişinin kuvvetini vermiştir.

Kalbine ve kabrine söz konusu ferahlığın dolmadığı hiçbir meyyit kalmayacak, onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederek el-Kâim Mehdi’nin kıyamıyla müjdeleyeceklerdir.

(Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.35-36)