HZ. MEHDİ (AS) KENDİ İLMİYLE HÜKÜM VERECEK, HERHANGİ BİR DELİLE İHTİYAÇ DUYMAYACAKTIR

İbn Şehrâşub’un Menâkıb’ından ve el-Herâic ve’l-Cerâih eserinden:

Hasan b. Zarîf rivayet eder:

“Gönlümü iki konu meşgul ediyordu ve onlarla ilgili Ebû Muhammed [aleyhisselâm]’a yazmak istedim. Böylece kendisine bir mektup yazıp el-Kâim Mehdi’yi, onun (Mehdi’nin) ne ile hükmedeceğini ve meclisinin nerede olacağını sordum.

Şöyle bir cevap geldi:

“El-Kâim Mehdi hakkında sormuşsun; [Mehdi] kıyam ettiği zaman insanlar arasında Davud [aleyhisselâm]’ın hükmüne benzer şekilde kendi ilmiyle hüküm verecek ve herhangi bir delile ihtiyaç duymayacaktır.”

İ’lâmu’l-Verâ ve el-İrşâd eserlerinde İbn Kulûye, Küleynî, Ali b. Muhammed ve Hasan b. Zarif senediyle benzer hadise yer verilmiştir.

(Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.50, s.264-265)