HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞI, İNSANLARIN ÜMİTSİZ OLDUKLARI BİR ZAMANDA GERÇEKLEŞECEKTİR

İkmaluddin: Şeyh Sadık (r.a.) babasından, Ali’den, babası Muhammed bin Fadıl’dan, babası Mansur bin Saykal’dan nakletti, İmam Cafer Sadık (a.s.) dedi ki:

“Onun (Mehdi’nin) çıkışı ancak sizin umudunuzu kaybettiğiniz ve ümitsiz olduğunuz zaman gerçekleşecektir. Hayır, Allah’a yemin ederim, siz birbirinizden ayrı düşene kadar. Hayır, Allah’a yemin ederim, siz çok ağır denemelerden geçene kadar. Hayır, Allah’a yemin ederim, bedbahtlar bedbaht olana, kısmetliler kısmetli olana kadar.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))