HZ. MEHDİ (AS)’IN “EL-MEHDİ” OLARAK ADLANDIRILMASININ HİKMETİ

Şeyh Tûsî’nin Gaybe eserinden:

Fazl; Musa b. Se’dân ve Abdullah b. Kasım el-Hazremî aracılığıyla Ebû Saîd el-Horasânî’den rivayet eder:

Ebû Abdullah’a [Cafer Sadık eleyhisselâm] sordum:

“el-Mehdî ve el-Kâim aynı kişi mi?”

“Evet!” dedi.

“Niçin el-Mehdî olarak adlandırılır?” dedim.

Buyurdu ki:

“Zira kendisine[Mehdi’ye] bütün gizli şeyler gösterilmiştir.El-Kâim olarak adlandırılması da,insanlar öldüğünü iddia ettikten sonra büyük bir emirle kıyam edeceği içindir.”

(Meclisî, Bihârü’l-Envâr, Beyrut, 1404, c.51, s.30)