İBNİ HANEFİYYE (RA) : “AHİR ZAMANDA GELECEK OLAN MEHDİ (ALEYHİRRAHME) BEN DEĞİLİM.”

Ebû Hamza bildirdi ki: “Bir gün bir kimse Muhammed bin Hanefiyye’ninyanına geldi ve; “Esselâmü aleyke yâ Mehdi.” diye selâm verdi. İbn-i Hanefiyye buyurdu ki: “Doğru söylüyorsun. Ben insanları, hidâyete, doğru yola ve hayra dâvet etmek ve doğru yolu göstermek bakımından Mehdi’yim. Lâkin âhir zamanda gelecek olan Mehdi (aleyhirrahme) değilim.Öyle anlaşılmaması için bana selâm vereceğiniz zaman “Esselâmü aleyke yâ Muhammed veya yâ Ebe’l-Kâsım, deyin. Başka isim ile hitâb etmeyin”buyurdu.