PEYGAMBERİMİZ (SAV), HZ. MEHDİ (AS) İLE İLGİLİ KURAN’A UYGUN HABERLERİ KABUL ETMELİSİNİZ DİYOR

Ameli Tusi: Şeyh Müfid’den, İbni Kuluveyh’den, Kuleyni’den, Ali’den, babasından, Yaktini’den, Yunus’tan, Emr bin Şimr’den, Cabir’den nakledilmiştir:

“Kaim (Mehdi’nin) çıkışı için beklemelisiniz ve eğer Kuran’a uygun haberlerimizin bir kısmına rastlarsanız onları kabul etmek zorundasınız.Eğer tavsiyelerimize uygun hareket etmeye devam ederseniz, Kaim  (Mehdi)  çıkışı öncesinde ölürseniz şehit sayılırsınız.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))