TEVBE SURESİ’NİN 16. AYETİNDEKİ İŞARET

Gaybet Numani: Ahmed bin İdris’ten, İbni Kuteybe’den, İbni Şazen’den, Ahmed bin Ebu Bazanti’den nakledilmiştir: İmam Musa Kazım (a.s.) dedi ki:

“Allah’ın adıyla,sizin istekle beklediğiniz (Mehdi),siz ayırt edilene ve denemeden geçene kadar gelmeyecektir :

“Yoksa siz, içinizden cihad edenleri ve Allah’tan ve Resûlü’nden ve mü’minlerden başka sır-dostu edinmeyenleri Allah ‘bilip (ortaya) çıkarmadan’ bırakılıvereceğinizi mi sandınız?…” (Tevbe Suresi, 16)

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))