YUNUS SURESİ’NİN 24. AYETİNDEKİ İŞARET

Gaybet Tusi: Fadıl bin Şazan, Ömer bin Aslam Bajali’den, Muhammad bin Sinan’dan, Ebul Jarud’dan, Muhammed bin Başar Hamadani’den, Muhammad bin Hanefiye’den şöyle bir hadis nakletmiştir:

“ ‘Beni şu’ -veya- ‘bu’ yönetimi belirli bir zaman devam edecektir. Barış ve güvenliğe ulaştıklarında, krallıklarının hiçbir zaman yıkılmayacağını düşünecekler. Bu sırada ilahi bir emir gelecek ve hiçbir kral iktidarda kalamayacak. Yüce Allah şöyle bildirir:

“… Öyle ki yer, güzelliğini takınıp süslendiği ve ahalisi gerçekten ona güç yetirdiklerini sanmışlarken (işte tam bu sırada) gece veya gündüz ona emrimiz gelmiştir de, dün sanki hiçbir zenginliği yokmuş gibi, onu kökünden biçilip atılmış bir durumda kılmışız. Düşünen bir topluluk için Biz ayetleri böyle birer birer açıklarız.” (Yunus Suresi, 24)

Dolayısıyla açlık ve yokluk arttığında ve insanlar birbirlerini reddetmeye başladıklarında, İlahi emirin (Mehdi’nin) gün veya gece her an gelmesini beklemelisiniz.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))