HZ. MEHDİ (AS) VE TALEBELERİNİN İMANI MÜTHİŞ, EMİNLİĞİ BÜYÜK OLACAK

İkmaluddin: Muhammed bin Ali bin Şah’tan, Ahmed bin Hasan’dan, Ahmed bin Halid Halidi’den, Muhammed bin Ahmed bin Salih Tamimi Muhammed bin Hatim Kattan’dan, Hammad bin Amr’dan, İmam Cafer Sadık (a.s.)’dan, Allah’ın Resulü (sav)’in Müminlerin Emiri Ali (ra)’a şöyle söylediği nakledilmiştir:

“Ey Ali, bilmelisin ki zamanın sonunda (ahir zamanda) olanların (Mehdi talebelerinin) imanı müthiş ve eminliği büyük olacak. Onların arasında peygamber olmayacak fakat bunun yerine beyaz üzerindeki siyaha (yazılara/kitaplara) inanacaklar.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))