HAC SURESİ’NİN 41. AYETİ

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN’DA HZ. MEHDİ (AS)’A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR.

ONLAR Kİ, YERYÜZÜNDE KENDİLERİNİ YERLEŞTİRİR, İKTİDAR SAHİBİ KILARSAK, DOSDOĞRU NAMAZI KILARLAR, ZEKATI VERİRLER, MA’RUFU EMREDERLER, MÜNKERDEN SAKINDIRIRLAR. BÜTÜN İŞLERİN SONU ALLAH’A AİTTİR.

Ebu’l Carud’dan:
… O zulm ile yurdlarından çıkarılan kimselere, eğer arzda yer verirsek, ‘onlar (Hz. Mehdi (a.s.) ve ashabı) iktidar sahibi olunca şımarmazlar”, namazlarına devam ederler, zekatlarını verirler, ma’rufu emrederler ve kötülükten nehyederler. Bunların bütün umurunun akıbeti Allah’a aittir.
İmam Bakır Hz.leri : “Bu ayet HZ. MEHDİ (AS) ve ashabı hakkında nazil olmuştur. Allah onları doğudan batıya kadar, bütün dünyaya sahib yapacak, İslam’ı onlarla yüceltecek, zulümden ve bid’atden eser kalmayacak. “