HUD SURESİ’NİN 8. AYETİ

BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ KURAN’DA HZ. MEHDİ (AS)’A VE İSLAM AHLAKININ DÜNYA HAKİMİYETİNE İŞARET EDEN BAZI AYETLERİ ŞÖYLE ŞERH ETMİŞLERDİR.

ANDOLSUN, ONLARDAN AZABI SAYILI BİR TOPLULUĞA (VEYA BELİRLİ BİR SÜREYE) KADAR ERTELESEK, MUTLAKA: “ONU ALIKOYAN NEDİR?” DERLER. HABERİNİZ OLSUN; ONLARA BUNUN GELECEĞİ GÜN, ONLARDAN GERİ ÇEVRİLECEK DEĞİLDİR VE ALAYA ALMAKTA OLDUKLARI ŞEY DE KENDİLERİNİ ÇEPEÇEVRE KUŞATACAKTIR.

…İshak bin Abdülaziz’den: 
İmam Caferi Sadık aleyhisselam “ONLARIN UĞRAYACAKLARI AZABI SAYILI BİR ÜMMETE DEK ERTELERSEK ayeti hakkında şöyle buyurdu: 
Azap, Kaim aleyhisselam’ın (Hz Mehdi (as)’ın) kıyamıdır. Sayılı bir ümmet ise Bedir’de savaşanların sayısı kadar olan ashabıdır.”