BAKARA SURESİ’NİN 3. AYETİNDE HZ. MEHDİ (AS)’IN ÇIKIŞINA İNANANLARA İŞARET EDİLMEKTEDİR

İkmaluddin: Şeyh Sadık (r.a.), İbni Mütevekkil’den, Muhammed Attar’dan, İbni İsa’dan, Ömer bin Abdül Aziz’den, bir kişiden daha fazla Davud bin Kesir’den, İmam Cafer Sadık (a.s.)’dan nakletmiştir:

“Onlar gaybe inanırlar…” (Bakara Suresi, 3) Ayetin yorumu ile ilgili şöyle söyledi: “Bu, Kaim (Mehdi’nin) çıkışının doğru olduğuna inananlar ile ilgilidir.”

(Beklenen Mehdi, Allame Muhammed Bakır el-Meclisi, Biharul Envar, Cilt 13 (Eski Baskı)/ Cilt 51-52-53 (Yeni Baskı))